خدمات

hadi-hoseini

قدم به قدم

نحوه کار ما چگونه است؟

۱

مطالعه پرونده

سوابق پرونده مالیاتی شما با توجه به اظهارات مدیر کسب و کار و رجوع به حوزه مالیاتی مورد بررسی قرار میگیرد.

۲

عقد قرارداد

سوابق پرونده مالیاتی شما با توجه به اظهارات مدیر کسب و کار و رجوع به حوزه مالیاتی مورد بررسی قرار میگیرد.
۳

اقدام و عمل

بلافاصله پس از عقد قرارداد و بررسی پرونده های کسب و کار عملیات تیم اجرایی ما آغاز می شود.
۴

نتیجه

ما با تمام توان تلاش می کنیم که بهترین نتیجه را برای پرونده مالیاتی کسب و کار شما رقم بزنیم.

چت آنلاین