چقدر با سامانه مودیان آشنایی دارید؟

منظور از سامانه مودیان چیست؟

اگر بخواهیم خیلی ساده در خصوص سامانه مودیان صحبت کنیم:

سامانه مودیان در واقع یک بستری است که سازمان امور مالیاتی  بر اساس آن  برای هر مودی یک فایل الکترونیک ویا کارپوشه الکترونیکی در نظر گرفته است، یعنی تمامی مودیان باید در این کارپوشه ها صورت حساب الکترونیکی صادر کنند  و صورت حساب الکترونیکی  صادر شده  باید دارای سه کد شناسه باشد:

 • شماره یکتا پایانه فروشگاهی
 • شماره یکتا حافظه مالیاتی
 • شماره سریال منحصر به فرد فاکتور فروش

دراین سامانه به هر یک از مودیان رمز عبور و کلمه کاربری اختصاص یافته و صادر کننده فاکتور  (فروشنده ) و دریافت کننده فاکتور (خریدار) میتوانند فاکتور صادرشده را در کارپوشه اختصاصی خود به صورت همزمان مشاهده و معامله را تایید یا رد کنند .

 

هدف سازمان امور مالیاتی از اجرای این طرح:

این طرح در راستای هوشمند سازی نظام مالیاتی تبیین شده  و هدف سازمان از اجرای این طرح کمک به شفاف سازی و عدالت محوری بیشتر میباشد ، در این طرح اصل بر صحت اطلاعات مودی در سامانه مودیان میباشد مگر اینکه خلافش ثابت شود اما در حال حاضر این موضوع بالعکس میباشد .

چه کسانی باید در سامانه مودیان ثبت نام کنند؟

کلیه اشخاص حقیقی (مشاغل ) و حقوقی ( شرکتها ) موظف هستند به ترتیبی که سازمان اعلام خواهد کرد در این سامانه ثبت نام کنند .

واحدهای صنفی و خرده فروشی هایی که مستقیما با مصرف کننده نهایی ( مردم عادی ) ارتباط دارند علاوه بر اینکه باید در سامانه مودیان ثبت نام کنند ،  موظف هستند از پایانه های فروشگاهی نیز استفاده نمایند .

بنابراین  مودیانی که مستقیما با مصرف کننده نهایی در اتباط نیستند نیاز به ثبت نام  و استفاده از پایانه های فروشگاهی نداشته اما این دسته از مودیان موظف هستند که کلیه صورت حسابهای خود را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر میکند  از طریق سامانه مودیان صادر نمایند .

چه کسانی معاف از ثبت نام در سامانه مودیان هستند؟

 1. مودیانی که صرفا در زمینه کالا و خدمات معاف از مالیات ارزش افزوده فعالیت دارند .
 2. مودیانی که ماهیت کسب و کار آنها به صورتی  است که امکان عضویت در سامانه مودیان را ندارند مثل فعالیت های کشاورزی

هرساله حداکثر ( تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد ) به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد ودارایی و پس از تصویب هیات وزیران فهرست مودیانی که صرفا به دلیل ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب وکار آنها  ، امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورت حساب الکترونیکی را ندارند ، توسط سازمان اعلام خواهد شد .

مزایا و مشوق های ثبت نام در سامانه مودیان:

در صورتی که مودیان مالیاتی  در سامانه مودیان  ثبت نام  کرده و اقدام به صدور صورت حساب نمایند:

 1. نیازی به ارسال گزارش فصلی یا همان صورت معاملات نداشته ، زیرا صورت حساب های الترونیکی صادر شده در حکم ثبت درسامانه معاملات فصلی میباشد و خریدار و فروشنده در این خصوص هیچ تکلیفی نخواهد داشت . درحال حاضر کلیه اشخاص حقوقی (شرکتها ) و اشخاص حقیقی گروه اول شغلی مشمول ارسال گزارش صورت معاملات فصلی میباشند .
 2. نیازی به ارسال اظهارنامه مالیاتی ارزش افزوده ندارند.
 3. نیازی به تحریر دفاتر قانونی ندارند و ثبت معاملات به منزله ثبت در دفاتر قانونی محسوب میگردد .
 4. هر مبلغی که طبق اظهارنامه مالیاتی به عنوان مالیات ابزار کنند، پس از انطباق با اطلاعات پایگاههای داده  و راستی آزمایی در صورت عدم مغایرت ، بدون رسیدگی  از طرف سازمان قابل قبول خواهد بود و سازمان اجازه رسیدگی به  پرونده بیش از دو و نیم درصد ( ۲.۵ %)  از مودیان را نخواهد داشت .
 5. درصورت خرید از واحدهای اقتصادی عضو سامانه مودیان معادل ۲۰ درصد (۲۰%) مالیات بر ارزش افزوده ای که مودی در هر دوره به سازمان پرداخت می کند یا یک درصد (۱%) فروش وی (هر کدام کمتر باشد)، حداکثر تا شصت میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در هر دوره مالیاتی به عنوان پاداش همکاری مودی، از مالیات بر ارزش افزوده دوره بعدی وی (و در صورتی که بیش از مالیات آن دوره باشد، دوره های بعد از آن) کسر میگردد.
 6. به منظور تشویق مصرف کنندگان نهایی ( مردم عادی) که خریدهای خود را از فروشندگان مجهز به پایانه فروشگاهی و از طریق شبکه بانکی پرداخت خود را انجام میدهند،  از هر ده صورت حساب الکترونیکی صادر شده توسط پایانه فروشگاهی یک صورت حساب را به صورت قرعه کشی انتخاب کرده و دو برابر مبلغ ارزش افزوده پرداختی  صورت حساب را به حساب فرد خریدار واریز می نمایند.

تبصره۱ : سازمان باید شرایطی را فراهم کرده تا خریداران بتوانند صورت حسابهای خرید خود و جوایز تعلق گرفته را مشاهده نمایند

تبصره ۲ : جوایز این موضوع تا سقف معافیت ماده ۸۴ قانون مالیات مستقیم معاف از مالیات و ارسال اظهارنامه مالیاتی میباشد.

تبصره ۳ : سازمان باید شرایطی را محیا کرده که مصرف کننده نهایی بتواند از اصالت صورت حساب اطمینان حاصل نماید .

اگر در سامانه مودیان ثبت نام نکنیم چه اتفاقی می افتد؟

 1. عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، معادل ده درصد(۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد.
 2. عدم عضویت در سامانه مودیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مودیان، یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران، معادل ده درصد(۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طرق، یا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیات های مستقیم در همان سال مالی
 3. عدم اعلام شماره حساب یا حسابهای بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق آن یا آنها انجام می شود به سازمان، معادل ده درصد (۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام شده از طریق آن حساب یا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیات های مستقیم در همان سال مالی.
 4. عدم تحویل صورتحساب چاپی به خریدار، حذف یا مخدوش کردن صورتحساب، معادل دو درصد (۲%) مبلغ صورتحساب های مذکور یا معادل بیست میلیون  ( ۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال هر یک که بیشتر باشد
 5. عدم رعایت احکام مذکور در مواد (۱۲)، (۱۳) و (۱۴) این قانون، معادل یک درصد (۱%) مبلغ فروش گزارش نشده یا معادل ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد.

تبصره۱

مبلغ جریمه ­های ثابت مندرج در این قانون، متناسب با نرخ تورم سالانه بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی، هر سال توسط سازمان اعلام می شود.

تبصره۲

سازمان نمی تواند بیشتر از پنجاه درصد(۵۰%) جریمه های موضوع این ماده را مطابق ماده (۱۹۱) قانون مالیات های مستقیم مورد بخشودگی قرار دهد.

تبصره۳

در صورت اعمال جریمه­ های موضوع بندهای «الف» و «ث» این ماده، جریمه موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم اعمال نمی شود. در صورت اعمال جریمه های مذکور در بند«ب»، جریمه های مذکور در بندهای «الف» و «ت» اعمال نمی شود.

 

ثبت نام در سامانه مودیان

نحوه ثبت صورت حساب فروش :

 • الف

صورتحساب الکترونیکی، توسط فروشنده از طریق سامانه مودیان صادر می شود. در مورد مودیانی که مستقیما با مصرف کننده نهائی ارتباط دارند، عملیات ثبت فروش و صدور صورتحساب الکترونیکی، توسط پایانه فروشگاهی انجام می شود.

 • ب

در صورتی که خریدار، مصرف کننده نهائی نبوده و خود عضو سامانه مودیان باشد، صورتحساب الکترونیکی صادرشده توسط فروشنده، به صورت خودکار به کارپوشه وی در سامانه مودیان منتقل می شود و به عنوان اعتبار مالیاتی برای او منظور می شود.

تبصرهمودیان مالیاتی مکلفند ظرف مدت سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه مودیان نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب ها اقدام کنند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله تأیید صورتحساب مربوط می باشد.

 • پ

در پایان هر دوره سه ماهه، بدهی مالیات بر ارزش افزوده مودی که عبارت است از مابه التفاوت مالیات فروش و مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی در طول دوره، طبق مقررات توسط سامانه محاسبه می شود.

در صورتی که مالیات فروش مودی بیشتر از مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی باشد، مودی موظف است مابه التفاوت را به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، به حساب سازمان واریز کند. متقابلا در صورتی که مالیات فروش مودی کمتر از مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی باشد، سازمان موظف است با رعایت ترتیبات قانونی مربوطه مابه التفاوت را به مودی مسترد کند.

 • ت

پس از اتمام مواعید مقرر در ماده (۳) این قانون، مأموران مالیاتی جز در مواردی که در این قانون اجازه داده شده، نباید در تشخیص بدهی مالیات بر ارزش افزوده اشخاص مشمول دخالت کنند.

 • ث

به منظور تکمیل اطلاعات سازمان در خصوص مودیانی که عضو سامانه مودیان نبوده یا بدون صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام به فروش می کنند، سامانه مودیان باید به گونه ای طراحی شود که مودی بتواند خریدهای خود را که فروشنده برای آنها صورتحساب الکترونیکی صادر نکرده است، به سازمان اطلاع دهد.

 

سایر شرایط و ضوابط اشخاص مشمول:

 1. اشخاص مشمولی که نسبت به تغییر شغل یا محل فعالیت، تغییر مالکیت یا اجاره واحد کسب وکار اقدام می کنند، مکلفند ظرف مدت ده روز تغییرات انجام شده را از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی اعلام نمایند.
 2. در صورتی که به هر دلیل اعم از تعطیلی (موقت یا دائم) و یا انحلال واحد کسب وکار، بهره برداری از پایانه فروشگاهی به طور موقت یا دائم متوقف شود، اشخاص مشمول مکلفند مراتب را ظرف مدت ده روز از توقف بهره برداری از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی اعلام کنند.

تبصره :

در مواردی که تعطیلی واحد کسبی به حکم مراجع قانونی ذی ربط باشد و یا در موارد قوه قهریه یا بروز حوادث غیرمترقبه که مبتنی بر علل و جهاتی خارج از اراده اشخاص مشمول باشد و بر اثر آن اطلاع به سازمان ممکن نباشد، اشخاص مشمول تا رفع موانع قهریه مذکور از رعایت مهلت زمانی مقرر در این ماده مستثنی می باشند.

۳. اشخاص مشمول مکلفند در صورتی­که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی به دلیل بروز حادثه یا نقص فنی فراهم نباشد مراتب را تا پایان روز اداری بعد، از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان یا به هر طریق دیگری که سازمان اعلام می کند، حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی اعلام کنند و تا زمان امکان پذیرشدن صدور صورتحساب الکترونیکی، فروشهای خود را به ترتیبی که سازمان به موجب دستورالعملی مقرر می کند، ثبت و صورتحساب­های صادره را به سازمان ارسال کنند.

تبصره :

حکم این ماده در صورتی که امکان ثبت در سامانه موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم فراهم نباشد نیز جاری است

۴.کلیه اشخاص باید حساب یا حسابهای بانکی ، شناسه یکتای دستگاه کارتخوان (pos) را به سازمان معرفی کنند

 1. در صورتی که مودی، برخی از فعالیت ­ها و یا معاملات خود را کتمان کند، یا از صدور صورتحساب ­های خود از طریق سامانه مودیان خودداری کرده یا در ثبت قیمت یا مقدار فروش مرتکب کم اظهاری یا بیش اظهاری شده باشد، سازمان موظف است موارد تخلف مودی را از طریق سامانه مودیان به اطلاع وی برساند. در صورتی که مودی موارد مزبور را پذیرفته و آنها را در کارپوشه خود در سامانه مودیان ثبت یا اصلاح کند، صرفا مشمول جریمه های موضوع ماده (۲۲) این قانون خواهد شد.

در صورتی که مودی، آن موارد را نپذیرفته و از ثبت یا اصلاح آنها در سامانه مودیان امتناع کند، سازمان مراتب تخلف مودی را با اسناد و مدارک مثبته به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می دهد. درصورت تأیید تخلف توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی، سازمان می تواند با مراجعه به مودی یا مطالبه دفاتر و اسناد او، نسبت به حسابرسی دوره ­های مالیاتی سال تخلف اقدام نماید

 

 جهت هرگونه سوال می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چت آنلاین